About

MicroAuto ra mắt lần đầu tiên vào cuối năm 2010

Được sự ủng hộ của cộng đồng game TLBB

Đặc biệt với sự giúp đỡ của lecaotri và tester thuytrieu

Dù biết sẽ sớm có ngày từ biệt để tìm một công việc phù hợp hơn

Nhưng mình luôn mong MicroAuto là sự lựa chọn tốt nhất của game TLBB

 

Facebook Comments

Leave a Reply