Thông báo chuyển địa chỉ Fanpage

tieudattai Post in Uncategorized

Fanpage tieudattai sẽ được thay bằng https://www.facebook.com/remelidea
Hoặc các bạn có thể inbox mình qua face cá nhân https://www.facebook.com/remelidean
! Thân ái

Facebook Comments
« Prev: :Next »

Leave a Reply