Cú pháp nạp Beri MicroAuto Từ SMS

tieudattai Post in MicroAuto

Trong trường hợp các bạn hết hạn nửa đêm hoặc xa nơi mua thẻ

Các bạn có thể nạp Beri Cho MicroAuto chỉ với 1 chiếc Sim còn tiền trong tài khoản

– Qua SMS MobiPhone
MW_BERI_NAP15_idauto => Gửi 9029
– Qua SMS Vina
MW_BERI_NAP15_idauto => Gửi 9029
– Qua SMS Viettel
MW_15000_BERI_NAP_idauto => Gửi 9029

Trong đó _  là dấu cách

Tỷ giá nạp Beri là 10k SMS = 5k Beri

Ví dụ mình dùng Viettel sẽ nhắn tin với cú pháp là MW 15000 BERI NAP tieudattai@yahoo.com

Khi các bạn nhắn sai cú pháp hệ thống SMS sẽ không trừ tiền của các bạn

Nhưng nếu nhắn sai ID Auto các bạn sẽ bị trừ tiền mà không nhận được Beri

~> Thân ái

Facebook Comments
« Prev: :Next »

Leave a Reply