Hướng Dẫn

  1. MicroAuto rất dễ sử dụng, giao diện thân thiện, chiếm ít bộ nhớ
  2. Phí sử dụng mặc định là 3.000 Beli / 24h
  3. Toàn bộ thiết lập của auto lưu trong thư mục Config nằm cùng auto bạn có thể dễ dàng xem, sửa, xóa
  4. Phần mềm hoàn không có virus hay keylog, các bạn có thể scan tại virustotal
Facebook Comments

3 Responses to “Hướng Dẫn”

Leave a Reply