Hỗ trợ MicroAuto từ xa

tieudattai Posted in Auto TLBB, MicroAuto

Trong trường hợp các bạn không khắc phục được các sự cố khi sử dụng MicroAuto

Các bạn vui lòng tải phần mềm điều khiển máy tính từ xa tại địa chỉ

Sau đó đọc id và mật khẩu TeamViewer để mình hỗ trợ từ xa

Các bạn yên tâm vì mỗi lần mở TeamViewer là 1 mật khẩu khác nhau

Và khi các bạn thoát TeamViewer mình không còn quyền điều khiển nữa

https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe

MicroAuto 25.0 – Update Daily

tieudattai Posted in MicroAuto


MicroAuto.25.0.000

 Hoặc tải theo link: https://www.fshare.vn/folder/Z1RLEX82CB6P

Yêu cầu cấu hình

Máy tính cần cài Net Framework 3.5 [Tải xuống 1 trong các liên kết sau]