Hướng dẫn sử dụng RemLaw – Auto TLBB

tieudattai Posted in Auto TLBB, RemLaw

RemLaw – Auto TLBB bình mới rượu cũ

tieudattai Posted in Auto TLBB, RemLaw

Phiên bản 25 là phiên bản cuối cùng sử dụng tên MicroAuto
Các phiên bản tiếp theo sẽ lấy tên RemLaw và bắt đầu từ bản 1.0
Yêu cầu cấu hình: Máy tính cần có Net Framework 3.5 để chạy được auto

Download RemLaw

 

Hỗ trợ MicroAuto từ xa

tieudattai Posted in Auto TLBB, MicroAuto

Trong trường hợp các bạn không khắc phục được các sự cố khi sử dụng MicroAuto

Các bạn vui lòng tải phần mềm điều khiển máy tính từ xa tại địa chỉ

Sau đó đọc id và mật khẩu TeamViewer để mình hỗ trợ từ xa

Các bạn yên tâm vì mỗi lần mở TeamViewer là 1 mật khẩu khác nhau

Và khi các bạn thoát TeamViewer mình không còn quyền điều khiển nữa

https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe